Зібрання представників підрприємців

16.05.2013

16 травня 2013 року відбулося зібрання представників підрприємців членів МГО «Земляцтво житомирян».

Розлядалися наступні питання:

1. Про створення ради підприємців при МГО «Земляцто житомирян». Інформував Войтенко С. В., президент земляцтва.

2. Про створення при МГО «Земляцтво житомирян» підприємства по наданню юридичних послуг, інформував Барановський В.М., перший віце-президент земляцтва.

Вирішили:

1. Винести на загальні збори земляцтва питання про створення ради (комісії) підприємців на вересень 2013 року.

2. Рекомендувати головою ради (комісії) підприємців Кушнірчука Степана Івановича.

3. Провести розширене зібрання підприємців 25-27 червня 2013 року.

4. Винести на розгляд питання про створення консультаційного центру для членів земляцтва та мешканців житомирщини з метою надання допомоги у вирішенні їх особистих питань.

5. Ознайомитися з пропозиціями, та підготувати свої пропозиції, які будуть обговорюватися членам земляцтва на розширенному зібранні.

ПРОПОЗИЦІЇ
по покращенню діяльності Земляцтва

1. Кардинальне вирішення питання офісу.

Найоптимальніший варіант вирішити з Київською владою питання придбання приміщення (за помірну плату) для створення офісу Земляцтва та пред-ставництва Житомирської області (район проспекту Перемоги, Святошин).

Фінансування цього проекту можна здійснити за рахунок коштів Жито-мирської облдержадміністрації або підприємницьких структур, які на дольових умовах або повністю проінвестують цей проект, візьмуть на себе зобов’язання забезпечувати утримання і експлуатацію приміщення, прилеглої території тощо. Зрозуміло, що частину приміщення інвестор буде використовувати для своїх потреб.

Бажано щоб приміщення дозволяло розмістити Земляцтво, представниц-тво Адміністрації області, мати кафе (можна здати комерційній структурі в оре-нду під зобов’язання обслуговувати Земляцтво), декілька кімнат для тимчасового відпочинку людей на випадок відсутності міст у готелях Києва.

До роботи представництва області та й Земляцтва можна було б залучити досвідчених земляків, з числа колишніх працівників Кабміну, Міністерств тощо, які допоможуть лобіювати інтереси області у цих органах через своїх колишніх колег (багато з них мають відповідні посвідчення і вільний доступ до владних структур).

Такий підхід має також зацікавити облдержадміністрацію. Багато питань будуть вирішуватися більш кваліфіковано і оперативно.

2. Поточне фінансування діяльності Земляцтва потрібно здійснювати не тільки за рахунок внесків та пожертвувань, а шукати інші шляхи поповнення цього фонду. Наприклад, лобіювання (у хорошому розумінні цього терміну) інтересів бізнес структур Земляків (отримання замовлень, юридичної допомоги і т.п.), при умові відповідних відрахувань у фонд Земляцтва.
Такий підхід більш оптимальний ніж створення своїх комерційних струк-тур.

3. Відносно розширення співробітництва між Земляцтвом та областю у сферах інвестицій, розвитку (відродження) промислового потенціалу, соціаль-них питань тощо (Угода про співробітництво).

Пропонується здійснити слідуюче (це допоможе у подальшому зробити діяльність Земляцтва у цьому напрямку більш системною з перспективою, ви-значити декілька головних напрямків щоб не розпорошувати зусилля і кошти, врахувати і включити інтерес усіх учасників):

1) Провести інвентаризацію усіх зв’язків, проектів і т.ін., які здійснюються земляками (киянами) у області (враховуючі і гуманітарну сферу). Навіть ті, які реалізуються з бюджету (чому сприяли земляки).

2) Вивчити потенційні можливості та бізнесові інтереси земляків-киян для співпраці з обласними структурами.

3) Підготувати проблемні питання області, районів окремих підприємств, установ, організацій, інвестиційні проекти (за допомогою облдержад-міністрації, земляків-киян, які добре знають область).

4) Організувати бізнес-форум у області, потім у районах, на якому презентувати можливості земляків-киян, проблеми та інвестиційні проекти області.

За результатами бізнес-форуму розробити та визначити найбільш важливі і пріоритетні напрямки спільної діяльності Земляцтва, області, районів і допомогти бізнес-структурам встановити прямі зв’язки (включити бізнес-інтереси), координувати цю діяльність, сприяти реалізації програм.

З організаційної точки зору можна провести цю роботу слідуючим шля-хом:

  • зустрітися з облдержадміністрацією і узгодити дії;
  • підготувати відповідні опитувальні листи і розіслати землякам-киянам, попередньо попрацювати над уточненням списків тих хто міг би надати інформацію про свої проекти та інтереси у області;
  • провести відповідну роботу у області та районах;
  • підключити до цих питань радіо, пресу, телебачення;
  • зібрати і узагальнити інформацію, підготувати один або декілька тематичних бізнес-форумів, презентацій тощо.

Координацію цієї роботи можна покласти на віце-президентів по напрям-ках.

Ці питання можна було б спочатку розглянути на президії Земляцтва за участю районних відділень та представників області.

Окрема тема налагодження співпраці земляків-киян, надання їм допомо-ги у розвитку підприємництва.

З повагою,
С. І. Кушнерчук

ПРОПОЗИЦІЇ
до плану роботи президії Земляцтва
в частині комерційної діяльності

З метою активізації співробітництва Земляцтва, земляків-киян та очолюваних ними підприємств, організацій, закладів тощо з адміністрацією, радою області підпорядкованими ним підприємствами та комерційними структурами (угода про співробітництво) здійснити слідуючі заходи:

1. Провести інвентаризацію зв’язків, проектів які реалізовувались, реалізу-ються, плануються до реалізації земляками-киянами у області (навіть ті, які здійснюються за рахунок бюджету). До

2. Вивчити потенційні можливості та бізнесові інтереси (фінансові, майнові, технічні і т.п. підприємницьких структур очолюваних земляками-киянами та підготувати пропозиції області.

3. Підготувати проблемні питання області, районів, окремих підприємств, установ організацій, інвестиційні проекти тощо (залучити до цієї роботи районні відділення Земляцтва, земляків-киян які добре знають область, звернутися з такою пропозицію до держадміністрації області та районів).

4. Провести зустріч з представниками держадміністрації районів, комерцій-них структур з питань викладених у п.п. 1, 2, 3). Строк до

5. Провести бізнес-форум у області, районах де презентувати можливості земляків-киян та запити обласних/районних структур, підприємств і т.ін. Організувати двохсторонні перемовини з конкретних питань. Строк

6. За результатами виконання п.п. 1, 2, 3, 4, 5 визначити пріоритетні напрямки комерційної діяльності у співробітництві Земляцтва з областю.

Основу увагу зосередити на створенні нових робочих місць, за рахунок малих та середніх підприємств з участю земляків-киян за рахунок власних інвестицій та залучення інших джерел, як першоджерела інновацій, зайнятості, а також потужної складової соціального та регіонального розвитку.

З повагою,
С. І. Кушнерчук

Відносно інвестиційно-бізнесової діяльності

Засвідчую Вам свою повагу і пропоную вивчити питання та надати інформацію/пропозиції щодо більш-тісного співробітництва з обласною та районною адміністраціями, бізнесменами Житомирщини та земляками-киянами у сфері здійснення бізнес-проектів на території Житомирської області.

Буду вдячним, якщо Ви надаєте приклади такого співробітництва у минулі роки та пропозиції земляків Вашого відділення по інвестуванню власних або залучених коштів у проекти на території Житомирської області (рідного району).

Можливо у Вас є інші пропозиції або побажання щоб розвивати вже існу-ючі бізнесові проекти. Яка конкретна допомога у цьому потрібна з боку президії земляцтва, обласної та районних адміністрації і рад.

Буду вдячним, якщо Ви направите інформацію у письмовому вигляді по e-mail: mgozt@ukr.net або факсу (044) 490-97-96.

Особливу увагу пропонуємо приділити пропозиціям по створенню та напрямках роботи ради підприємців яку плануємо створити.

Основне завдання такої ради надання практичної допомоги підприємцям-киянам та тим хто бажає почати бізнес (консультаційні та юридичні послу-ги, створення бізнеспланів та їх експертиза, пошук ділових партнерів в Україні та за кордоном, інвестування та інші).

Рада має згоду провідних фахівців-земляків, які працювали та працюють у владних структурах, що дасть змогу надавати високоефективну допомогу.

Пропонуємо надати пропозиції з цього приводу до земляцтва та вказати прізвища і контактні телефони підприємців, які бажають прийняти участь у збо-рах по створенню ради підприємців та рекомендувати Ваших представників до обрання в раду.

З повагою,
С. І. Кушнерчук

Свої думки та пропозиції надсилати на нашу електронну адресу mgozt@ukr.net.
---